185.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Βαφής 91

45.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Βαφής 92

85.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Βαφής 92Α

85.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Βαφής Coloring Trolley 670811

65.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Κομμωτηρίου 81 Trolley

95.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Κομμωτηρίου 85

75.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Κομμωτηρίου 97

270.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Κομμωτηρίου Salon Trolley X10-C

130.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Κομμωτηρίου Salon Trolley X10-F

120.00 συμπ. ΦΠΑ

Βοηθοί Κομμωτηρίου

Βοηθός Κομμωτηρίου Salon Trolley X5

130.00 συμπ. ΦΠΑ