8.50 συμπ. ΦΠΑ
6.00 συμπ. ΦΠΑ
7.00 συμπ. ΦΠΑ
8.50 συμπ. ΦΠΑ