12.00 συμπ. ΦΠΑ
8.00 συμπ. ΦΠΑ
9.90 συμπ. ΦΠΑ
6.00 συμπ. ΦΠΑ